Zbirka službenih izjava crkvenog Učiteljstva, drevnih kršćanskih spisa i zapisa ranokršćanske Predaje

ponedjeljak, 24. studenoga 2008.

Definicija o svetim slikama (II. nicejski sabor, 7. sjednica, 13. X. 787.)


Hodajući istovremeno i kraljevskom stazom i slijedeći Bogom objavljeno učenje naših svetih otaca i predaje Katoličke crkve - mi naime znamo da ona potječe od Duha Svetoga koji u njoj prebiva - mi smo zaključili sa svom brižljivošću i savjesnošću da se u svete Božje crkve, na sveto posuđe i ruho, na zidove i ploče, na kuće i uz putove postave kako likovi dragocjenog i životvornog križa tako i časne i svete slike, bilo da su one od boje, kamena ili nekog drugog prikladnog materijala; (to vrijedi) za slike našeg Gospodina i Boga i Otkupitelja Isusa Krista, naše neokaljane Gospodarice, svete Bogorodice, štovanja vrijednih anđela, te svih svetih i pobožnih ljudi.

Što češće naime budu oni promatrani kroz slikoviti prikaz, to češće će i oni koji budu promatrali biti potaknuti da se sjete pramodela slike, da čeznu za njima i da im upute pozdrav i ponizno štovanje; ipak ne pravo klanjanje, koje prema našoj vjeri pripada samo božanskoj naravi, nego tako kao što se iskazuje štovanje liku dragocjenog i životvornog križa, svetim Evanđeljima, drugim svetim i blagoslovljenim predmetima, kojima se za njihovo štovanje prinose tamjan i svijeće, kao što je to također bio pobožni običaj kod starih. "Štovanje slika naime prenosi se na njihov pramodel." Tko štuje sliku štuje na njoj prikazanu osobu.

Tako će naime biti učvršćena predaja Katoličke crkve koja je prihvatila Evanđelje od (jednog) kraja (Zemlje) do (drugog) kraja; tako, ukoliko se držimo predaje [usp. 2 Sol 2, 15] koju smo primili, slijedimo Pavla, koji je govorio u Kristu [usp. 2 Kor 2,17], čitav božanski niz apostola i svetost otaca; tako proročki pjevamo pobjedničku himnu Crkvi: "Budi mnogo puta pozdravljena, kćeri Sionska, naviještaj kćeri Jeruzalemska, veseli se i uzvikuj iz svega svog srca: Gospodin je uzeo od tebe nepravde tvojih protivnika, ti si oslobođena iz ruku svojih neprijatelja; Gospodin je Kralj u tvojoj sredini; ti nećeš gledati više nikakvu propast" [Sol 3,14 sl.] i mir će vladati u tebi zauvijek.

Oni koji se usuđuju drugačije misliti ili naučavati; ili koji u skladu s nečasnim krivovjernicima odbacuju crkvenu predaju i izmišljaju bilo kakve novotarije; ili odbacuju nešto od onoga što je Crkvi posvećeno, knjigu Evanđelja, lik Križa, slikoviti prikaz ili relikvije nekog svetog mučenika; ili koji krivim i prepredenim putovima (žele nešto) pronaći kako bi makar samo u jednoj točki potkopali obvezatnu predaju Katoličke crkve; ili kako bi blago crkve i svetih samostana upotrijebili u obične svrhe; za njih mi određujemo: ako se radi o biskupima ili klericima, da ih se smijeni; ako se pak radi o monasima ili laicima, da ih se isključi iz zajedništva.


Broj posjeta: