Zbirka službenih izjava crkvenog Učiteljstva, drevnih kršćanskih spisa i zapisa ranokršćanske Predaje

četvrtak, 23. lipnja 2011.

Pričesne molitve iz istočne tradicije

PRVA PRIČESNA MOLITVA SV. IVANA ZLATOUSTOG

Gospodine, Bože moj, znam da nisam dostojan ni vrijedan da uniđeš pod krov kuće moje duše. Jer prazno je i razoreno unutra i Ti kod mene ne nalaziš dostojna mjesta, gdje bi naslonio glavu svoju. Ali kao što si radi nas sišao s visine i sebe unizio, tako se udostoji sada i do moje niskosti. I kao što se Tebi svidjelo ležati u špilji, u jaslama nerazumnih životinja, tako se sada udostoji ući u jasle moje nerazborite duše i mojega okaljanoga tijela. I kao što nisi smatrao nedostojnim stupiti u kuću Šimuna, gubavca, i blagovati s grešnicima, tako pristani sada stupiti i u kuću moje jad ne duše, jer i ja sam gubav i grešan (grešna). Kao što nisi prezreo meni sličnu preljubnicu i grešnicu, koja Ti je došla i dotakla Te, tako se smiluj i meni grešniku (grešnici), koji (koja) k Tebi dolazim i dotičem Te. I kao što Ti nisu bili odvratni poljupci njezinih okaljanih i nečistih usta, tako neka Ti ne budu odvratna ni moja još okaljanija i nečistija usta, moje ružne i nečiste usne; moj bezbožni i nadasve nečisti jezik.

Žeravica Tvojega prečistoga Tijela i Tvoje predragocjene Krvi neka mi ipak bude na posvećenje i rasvjetljenje, na ozdravljenje moje bijedne duše i mojega tijela, neka posluži oduzimanju tereta mojih bezbrojnih grijeha, zaštiti od svih đavolskih upliva, nadvladavanju mojih loših i zlih navika, mrtvljenju mojih strasti, učvršćenju u Tvojim zapovijedima, postignuću Tvoje Božanske milosti, kako bih bio pribrojen Tvome kraljevstvu. Ne prilazim Ti oholo, nego pun pouzdanja i povjerenja u tvoju neizrecivu milost, Kriste, Bože moj, da se ne udaljim od Tvojega zajedništva i ne postanem plijen lukavoga vuka. Usrdno Te molim, Vladaru, koji si jedini svet: posveti moju dušu i moje tijelo, moj razum i moje srce, moje bubrege i moju najskrovitiju nutrinu, i sasvim me obnovi! Usadi svoj strah u moje udove i udijeli mi zauvijek Tvoje posvećenje. Pomozi mi i očuvaj me, vodi moj život u miru i udostoj me da s Tvojim svetima stojim zdesna Tebi, poradi zagovora Tvoje prečiste majke, Tvojih bestjelesnih služitelja, prečistih sila i svih svetih, koji Ti se mile odvijeka. Amen.

DRUGA PRIČESNA MOLITVA SV. IVANA ZLATOUSTOG

Vladaru i Gospodine, nisam dostojan, da uniđeš pod krov moje duše. Ali, budući da Ti unatoč tome želiš živjeti u meni, čovjekoljupče, usuđujem se stupiti preda Te. Ti zapovijedaš i ja otvaram i ja otvaram vrata, koja Ti sam stvori, da uniđeš s Tvojim čovjekoljubljem, koje je tebi vlastito. Uđi i rasvijetli moje pomračeno razmišljanje i stremljenje. Siguran sam, ti ćeš to učiniti! Jer kad je bludnica plačući k Tebi prišla, nisi je odbi, i skrušenoga carinika nisi natrag otpustio, ni progonitelja, koji se tebi obratio i od svojega vladanja odustao. Nego si sve, koji su se obratili i Tebi se utekli, primio u mnoštvo svojih prijatelja, Ti, koji si jedini vazda slavljen, sada i uvijeke i u vijeke vjekova. Amen.

TREĆA PRIČESNA MOLITVA SV. IVANA ZLATOUSTOG

Gospodine, Isuse Kriste, Bože moj, otpusti, oprosti meni, svome grešnom, beskorisnom i nedostojnom sluzi (svojoj grešnoj, beskorisnoj i nedostojnoj sluškinji) sve moje promašaje, propuste i prijestupe, kojima sam se od svoje mladosti do današnjega dana, do ovoga sata, ogriješio o tebe, riječima ili djelima, svjesno ili nesvjesno, osjećajima ili mislima, u mojim namjerama i u svim mojim sjetilima! I po zagovoru Tvoje prečiste i uvijek djevičanske majke Marije, koja te je bez sjemena rodila, moje jedine neprevarljive nade, pomoći i spasenja, udostoj me imati udjela u Tvojim prečistim, besmrtnim i životodajnim i strašnim otajstvima, ne na osudu, nego na oproštenje grijeha, na vječni život, na posvećenje i rasvjetljenje, osnaženje i izliječenje, na zdravlje duše i tijela, radi nadvladavanja i posvemašnjeg uništenja mojih lukavih misli i nakana i svih noćnih obmana mračnih i zlih duhova. Jer Tvoje je Kraljevstvo i snaga i slava i čast i klanjanje zajedno s Ocem i Duhom Svetim sada i uvijeke i u vijeke vjekova. Amen.

ČETVRTA PRIČESNA MOLITVA SV. IVANA ZLATOUSTOG

Vjerujem, Gospodin, i ispovijedam, da si Ti uistinu Krist, Sin živoga Boga, koji si došao na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. Vjerujem da je ovo samo Tvoje prečisto Tijelo i sama Tvoja dragocjena Krv. Molim Te, smiluj mi se i oprosti mi moje grijehe, koje sam počinio bilo namjerno bilo nenamjerno, riječju ili djelom, znajući ili neznajući. Daj mi da u Tvojim prečistim Otajstvima imam udjela ne na sud nego na oproštenje grijeha i život vječni. Amen.

PRVA PRIČESNA MOLITVA SV. BAZILIJA VELIKOG

Vladaru, Gospodine Isuse Kriste, naš Bože, Vrelo života i besmrtnosti, Stvoritelju vidljivoga i nevidljivoga svijeta, skupa s nerođenim Ocem vječni i nerođeni Sine, u svojoj prevelikoj dobroti primio si u zadnjim danima tijelo, bio raspet i pokopan za nas nezahvalne i nedostojne ljude. Svojom krvlju ti si našu, po grijehu raspadanjem zahvaćenu, narav obnovio. Ti sam, besmrtni kralju, primi pokoru i mene grešnika! Prigni mi uho svoje i usliši vapaj moj! Jer sagriješio sam, Gospodine, protiv neba i pred tobom i nisam dostojan k visini Tvoje slave pogled uzdići. Tvoju sam dobrotu rasrdio, jer Tvoje zapovijedi prestupih i Tvoje naloge ne slijedih. Ipak, Ti si, Gospodine, strpljiv i spor na srdžbu i velikoga milosrđa. Ti me nisi, prema mojim nedjelima, propasti izručio, nego si neprestance moje obraćenje iščekivao. Jer Ti si, čovjekoljupče, po svojim prorocima rekao: Nije meni do smrti grešnikove, nego hoću da se obrati i živi. Jer djelo ruku svojih, Vladaru, nećeš uništiti i propast ljudi ne sviđa Ti se. Ti, štoviše, hoćeš da se svi ljudi spase i dospiju k spoznaji Tvoje istine. Tako ja, koji (koja) nisam dostojan (dostojna), ni neba ni zemlje, čak ni ovoga vremenitoga života, budući da sam se sasvim grijehu predao (predala), požudi služio (služila) i Tvoju sliku okaljao (okaljala). Pa ipak, Tvoje sam stvorenje i djelo ruku Tvojih. Stoga u svoje spasenje i ne sumnjam, ja, bijednik, nego s pouzdanjem hitim, Tvome neizmjernom milosrđu ususret. Primi me, čovjekoljubivi Gospodine, kao preljubnicu, kao razbojnika, kao carinika, kao izgubljenog sina. Oduzmi mi teški teret grijeha, Ti koji oduzimaš grijehe svijeta i ozdravljaš slabosti ljudske. Umorne i opterećene zoveš k sebi i krijepiš ih. Ti nisi došao pozvati na obraćanje pravednike nego grešnike; očisti i mene od sve prljavštine tijela i duha i pouči me, da u Tvome strahu izvršim posvećenje, da s čistim svjedočanstvom svoje savjesti primim udio u Tvome posvećenju i s Tvojim svetim Tijelom i Krvlju sjedinjen budem, te da Ti u meni prebivaš i ostaneš s Ocem i duhom Svetim. Gospodine Isuse Kriste, moj Bože, daj da mi sudjelovanje u Tvojim svetim životvornim otajstvima ne bude na osudu, da još više ne obolim na duši i tijelu, ako nedostojno sudjelujem. Udijeli mi do mojega zadnjega daha da besprijekorno primam svoje sudjelovanje u Tvojim posvećenjima, radi dobroga opravdanja pred Tvojom strašnom sudačkom stolicom, te da i ja sa svim Tvojim izabranicima imadnem udjela u Tvojim neprolaznim dobrima, koja si pripravio onima koji Te ljube i u kojima si proslavljen u vjekove. Amen.

DRUGA PRIČESNA MOLITVA SV. BAZILIJA VELIKOG

Znam, Gospodine, da se nedostojan pričešćujem Tvojim presvetim Tijelom i Tvojom predragocjenom Krvlju, da sam kriv i da sebi na osudu jedem i pijem, jer ne razlikujem Tijelo i Krv Krista, Boga mojega (od ne posvećena jela). Ipak, pun pouzdanja prilazim Tebi, koji si rekao: 'Tko jede moje Tijelo j pije moju Krv u meni ostaje i ja u njemu!'
Smiluj se meni, Gospodine, i ne daj da, grešnik (grešnica), propadnem, nego postupaj sa mnom po milosrđu svome. Neka mi ovi sveti darovi budu na ozdravljenje, očišćenje, prosvjetljenje, očuvanje, spasenje i posvećenje duše i tijela, neka otjeraju sve krive predodžbe, sva zla djela i đavolske snage, koje preko zamisli djeluju u mojim udovima, neka posluže pouzdanju i ljubavi prema Tebi, poboljšanju moga života, jačanju, rastu kreposti i savršenosti, ispunjenju Tvojih zapovijedi, zajedništvu Duha Svetoga, popudbini na putu u vječni život, dobrom opravdanju pred tvojom strašnom sudačkom stolicom, a neka mi ne budu na osudu ili prokletstvo. Amen.

PRVA PRIČESNA MOLITVA SV. IVANA DAMAŠČANSKOG

Vladaru, Gospodine Isuse Kriste, Bože naš, Ti jedini imaš vlast oprostiti grijehe ljudima. Ti si dobrostiv i ljubiš čovjeka. Oprosti mi sve moje svjesno ili nesvjesno počinjene grijehe. Udostoj me imati udjela u Tvojim božanskim, divnim, presvetim i životodajnim otajstvima, ne na sud i osudu niti na umnoženje grijeha, nego na očišćenje i posvećenje i kao zalog budućega života i Kraljevstva, na zaštitu, pomoć i obranu od svih neprijatelja i iskorijenjenje mojih mnogobrojnih grijeha. Jer Ti si Bog milosti, milosrđa i čovjekoljublja i slavimo Tebe skupa s Ocem i Duhom Svetim, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

DRUGA PRIČESNA MOLITVA SV. IVANA DAMAŠČANSKOG

Pred vratima Tvojega svetišta stojim, a ipak ne odustajem od grešnih misli. Ali, Ti, Kriste Bože, koji si opravdao carinika, prema ženi Kanaanki se pokazao milostiv i razbojniku otvorio vrata raja, otvori meni krilo svojega čovjekoljublja. Primi mene, koji (koja) Ti dolazim i dotičem poput one bludnice i poput žene koja je krvarila i koja je rub Tvoje odjeće dotakla i odmah ozdravila. A ona (bludnica) je obujmila Tvoje svete noge i primila oproštenje svojih grijeha. A ja, bijednik (bijednica), usuđujem se primiti čitavo Tvoje Tijelo. O, da ne budem spaljen! Primi me, naprotiv, kao što si nju primio, rasvijetli sjetila moje duše i po zagovoru one, koja Te je bez sjemena rodila, i nebeskih sila, spali krivicu mojih grijeha. Jer blagoslovljen si Ti u vijeke vjekova. Amen.

PRIČESNA MOLITVA SV. SIMEONA NOVOG TEOLOGA

Primi, o Kriste, molitvu moju, koja dolazi iz okaljanih usana, iz nečista srca i grešne duše i od prljavoga jezika. Ne odbij moje riječi, moj način i odvažnost, s kojima se Tebi bližim, nego mi daj slobodu reći, što reći moram. Ti me uči govoriti i činiti. Griješih više od one bludnice, koja je, saznavši gdje prebivaš, pomast kupila i k Tebi odvažno požurila, da ti noge pomaže, Kriste, Gospodine moj i Bože moj. Ona ti se približila gorućega srca, i Ti je nisi odbio, Riječi Božja. Ne prezri me, nego daj i meni tvoje noge obujmiti i poljubiti, i bujicom ih suza mojih kao balzamom skupocjenim ih pomazati. Operi me mojim suzama i očisti me njima, Riječi Očeva. Otpusti mi nedjela moja i podari mi oproštenje. Ti poznaješ neizmjernost zloće moje, vidiš rane i ožiljke, ali i vjeru moju. Ti moje stremljenje Vidiš i uzdisanje moje čuješ. Moje dozivanje ne ostaje Ti skriveno, kao ni najmanje suza moja, Bože moj. Tvoje oči vide sve, pa i ono što još nisam učinio. Jer u Tvojoj je knjizi sve zapisano, i ono što još nije izvršeno. Pogledaj na moju niskost, na moju bijedu i oprosti mi sve grijehe moje jer Ti si Bog svemira, kako bih čista srca, skrušena duha i ponizne duše sudjelovao u Tvojim prečistim i presvetim otajstvima, koja oživljuju i obožuju svakoga, tko čista srca Tvoje Tijelo blaguje i Tvoju Krv pije. Ta sam si, Gospodine moj, rekao: ,,Svaki koji blaguje moje Tijelo i pije moju Krv, ostaje u meni i ja u njemu’’. Istinita je Riječ Gospodina i Boga mojega u svako doba. Jer tko božanske i obožujuće darove prima, taj nije sam, nego s Tobom, Kriste moj, Ti svjetlosti trostrukoga sunca, koje sav svijet rasvjetljuje. Da ne bih više ostao sam i daleko od Tebe, koji si Darivatelj života, dah moj, život moj, veselje moje, spas svijeta, došao sam, kako vidiš, u suzama i skrušena srca. K Tebi vapijem, izbavi me od sve krivice moj. Daj mi da u Tvojim životodajnim, svetim i besprijekornim otajstvima sudjelujem ne na sud, nego da Ti ostaneš u meni, bijedniku, kao što si obećao, i da me Varalica ne zatekne daleko od Tvoje milosti i da me lukavo ne odvede od Tvoje obožujuće riječi. Pred Tobom padam i pun čežnje zovem: Izgubljenoga si prihvatio, a i bludnicu, koja Ti se približila. Tako, Milosrdni, primi i mene, koji (koja) sam njima sličan (slična) i koji (koja) sam svoj život okaljao (okaljala). Tebi se bližim skrušene duše. Izbavitelju moj, znam da sam griješio više od drugih i da nitko nije učinio takva djela kakva sam ja učinio. Ipak, znam i to, da mnoštvo mojih nedjela i obilje mojih prijestupa nisu veći od strpljivosti i beskrajnog čovjekoljublja Boga mojega. Vjerujem da po Tvojoj sućutnoj milosti, bivaju očišćeni i prosvijetljeni i postaju dionici svjetla svi oni, koji se srdačnom čežnjom obrate Tebi i da ih Ti svome božanstvu pridružuješ i obožuješ ih, da Ti s njima kao sa svojim pouzdanicima često razgovaraš, kolikogod to nadvisivalo moć shvaćanja anđela i ljudi. No to mi ulijeva hrabrost i podiže me, Kriste moj, ja se uzdam u obilje Tvojih dobročinstava. Stoga pun radosti i straha dopuštam da me zahvati vatra, ja koji (koja) sam osušenoj travi nalik. I, neshvatljiva li čuda, ne izgaram, na čudesan način bivam rosom orošen, slično gorućem grmu nekoć, koji je gorio, a ipak nije izgarao. Zahvaljujem Ti zato srcem, umom i svim svoj udovima, svojom dušom i svojim tijelom i padam pred Tobom, hvalim Te i slavim, Bože moj! Jer blagoslovljen si Ti, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

PRIČESNA MOLITVA SV. SIMEONA METAFRASTA

Gospodine, samo Ti si čist i besmrtan. U svome neizrecivome čovjekoljublju našu si ljudsku narav sasvim prihvatio, kada si osjenjenjem Duha Svetoga prema dobrohotnosti vječnoga Oca nadnaravno bio rođen iz čistoga i djevičanskoga krila, Ti, Isuse Kriste, Božja mudrosti i mire i snago. Svojevoljno si na sebe uzeo trpljenje, koje život stvara i spas donosi: križ, čavle, koplje i smrt, tako udalji od mene tjelesne požude, koje ubijaju dušu. Svojim pokopom nadvladao si carstvo smrti, udijeli i meni, da po dobrim prosudbama pobijedim zle savjete i duhovne zloće u svojem umovanju. U Tvojem životodajnom uskrsnuću treći dan Ti si naše pale praroditelje uskrisio, uspravi ponosno i mene i pokaži mi put prave pokore, meni koji (koja) sam po bezbrojnim grijesima posrnuo (posrnula). Tvojim slavnim uzašašćem u nebo, Tvojim prebivanjem zdesna Ocu proslavio si tijelo, koje si primio, udostoj i mene, po udjelu u Tvojim svetim Otajstvima, postići baštinu spašenih Tebi zdesna. Budući da si svojim učenicima poslao Tješitelja, Duha Svetoga, učinio si ih dostojnima, svećeničkim posudama, tako daj i meni Njegovim silaskom postati posudom Tvoje slave. Ti ćeš ponovno doći po pravdi suditi svijet, udijeli mi da Tebe, mojega na oblacima dolazećeg Stvoritelja i Oblikovatelja, ugledam, kad dođeš sa svim Tvojim svetima i da Te bez prestanka hvalim i slavim, skupa s Tvojim Ocem, koji nema početka i s Tvojim presvetim, dobrim i oživljujućim Duhom, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Broj posjeta: